Zelená úsporám

Zelená úsporám

Politika integrovaného systému řízení

Politika integrovaného systému řízení

fotogalerie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Rychlý kontakt

Středisko Olomouc
Na Sezníku 86/4
774 00 Olomouc

Telefon / Fax: +420 585 233 845
Gsm: +420 737 227 285
E-mail: info@dachsystem.cz

Politika integrovaného systému řízení

Organizace  v rámci svého rozvoje definuje strategické cíle v oblasti svého předmětu podnikání, což je převážně stavební činnost  v dokumentu Politika ISŘ zahrnujícím systém managementu jakosti podle EN ISO 9001:2008, systém environmentálního managementu podle EN ISO 14001:2004.

 

  Politika ISŘ je výchozím podkladem pro stanovení cílů ISŘ. Politika ISŘ je závazná pro všechny zaměstnance organizace.    

  Vedení společnosti se zavazuje, že organizace, bude  poskytovat své služby v kvalitě vyšší než konkurence, ke spokojenosti všech zákazníků a s minimálním dopadem na životní prostředí.  

S přihlédnutím ke své vizi –„udržet si pevnou pozici na trhu v České republice, jako firma schopná uspokojit potřeby zákazníků prvotřídními službami, stanovila organizace  tyto strategické záměry:

  1. V oblasti řízení jakosti: - zapojením zaměstnanců  udržovat trend  zlepšování   efektivnosti   a   účinnosti  procesů systému řízení jakosti s cílem komplexně pokrývat služby a požadavky  zákazníků,

- dále  rozvíjet   expanzi  obchodních  činností ,  rozšířit   prodejní   aktivity,   získat nové zákazníky, sledovat vývoj  trhu v   tuzemsku a na základě  nových    poznatků hledat a realizovat náměty ke zlepšování,

-zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků a kvalitu odváděné práce,

- trvale  zvyšovat   kvalitu   produktu   vyšší   úrovní   technologických a  technických postupů, modernizací a    kvalitní údržbou, a dále sledovat  nejnovější trendy v oblasti  

 

2. V oblasti ochrany a péče o životní prostředí (environment) :  

- důsledně aplikovat všechny právní normy týkající se ochrany životního prostředí,  

- identifikovat environmentální aspekty ve vztahu ke všem pracovním činnostem,  zapojit všechny pracovníky organizace do ochrany životního prostředí,

 - zajistit eliminaci negativních vlivů na životní prostředí vznikajících při všech       činnostech v organizaci,

 - vyhodnocovat a analyzovat výrobní procesy s ohledem na  využívání vstupníchsurovin,  energií a snižovat množství produkovaného odpadu.